A Unified Algebraic Framework for Classical Geometry.doc

Original link: http://geocalc.clas.asu.edu/html/UAFCG.html Một thể thống nhất toán đại số cho hình học cổ điển David Hestenes, Hongbo Li & Alyn Rockwood. Trong: G. Sommer (ed.), Điện toán hình học với Clifford Algebra, © Springer-Verlag: Heidelberg (2000). 1. Công cụ toán đại số mới cho Hình học cổ điển (p. 1-24) Hình học cổ điển… Read More A Unified Algebraic Framework for Classical Geometry.doc

Understanding InnoDB clustered indexes

Original source: http://www.ovaistariq.net/521/understanding-innodb-clustered-indexes/ Hiểu nhóm chỉ số InnoDB Viết bởi ovais.tariq  | Thể loại: Indexing, Innodb, MySQL  | lượt xem: 25,619   Một số người hầu như không biết, nhưng có một sự khác biệt giữa việc các chỉ số hoạt động trong MyISAM và làm thế nào chúng hoạt động trong InnoDB, cụ thể… Read More Understanding InnoDB clustered indexes

Project Details: Robot Deception

Original source: http://www.cc.gatech.edu/~alanwags/RobotDeception/indexDeception.html Alan Wagner Nhà nghiên cứu Xã hội Robot học Thông tin chi tiết dự án: Robot Deception (Robot mô phỏng hành vi con người ) Các nhà nghiên cứu: Alan Wagner và Ronald Arkin Sự mô phỏng hành vi có một lịch sử lâu dài và quan trọng liên quan đến việc… Read More Project Details: Robot Deception

Custom UI Controls with JavaFX – Part 1

Original source: http://www.guigarage.com/2012/11/custom-ui-controls-with-javafx-part-1/   Tùy chỉnh điều khiển UI với JavaFX – Phần 1 Đăng ngày 2012/11/17 bởi Hendrik     Một thứ tôi hay thường làm là lập trình Swing, sự tuỳ chỉnh và sáng tạo ra các loại thành phần mới. Ví dụ như là JGrid. Kể từ khi JavaFX ra đời tôi muốn… Read More Custom UI Controls with JavaFX – Part 1