10 tips for time management in a multitasking world

Original link: http://blog.penelopetrunk.com/2006/12/10/10-tips-for-time-management-in-a-multitasking-world/ Ngày 10 Tháng Mười hai năm 2006 10 lời khuyên cho việc quản lý thời gian trong một thế giới đa nhiệm Quản lý thời gian là một trong những kỹ năng không có ai dạy cho bạn trong trường, nhưng bạn phải tự tìm hiểu. Nó không quan trọng nữa dù… Read More 10 tips for time management in a multitasking world

4 Customer Decision Moments And How To React To Each

Original Link: http://blog.startupprofessionals.com/2015/08/4-customer-decision-moments-and-how-to.html   Được Tác già đăng tải  vào ngày Chủ Nhật, 30 tháng Tám 2015 4 Khoảnh khắc Định rỏ Khách Hàng và Cách phảnn ứng với lần lượt   Khách hàng ngày nay có kiểm soát hơn trong việc cân nhắc các quyết định mua hàng của họ, vì họ có nhiều… Read More 4 Customer Decision Moments And How To React To Each

Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern

http://martinfowler.com/articles/injection.html Bộ Container Inversion of Control (bộ điều khiển đảo ngược) và mô hình Dependency Injection (tiêm sự phụ thuộc) Trong cộng đồng Java có một cơn sốt về các container nhỏ gọn giúp lắp ráp các thành phần từ các dự án khác nhau vào một ứng dụng thống nhất. Đằng sau những container… Read More Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern

Handling Keyboard Shortcuts in JavaScript

Original Link: http://openjs.com/scripts/events/keyboard_shortcuts/   Xử lý phím tắt trong JavaScript   Mặc dù có nhiều thư viện JavaScript khả dụng ngày nay, tôi không thể tìm thấy cách nào có thể giúp bạn dễ dàng để thêm các phím tắt bàn phím (hoặc phím  gia tốc) để ứng dụng cho javascript của bạn. Điều này… Read More Handling Keyboard Shortcuts in JavaScript

A Sketch of an 8 Part Plant Hormone Theory

http://www.pruittfamily.com/paul/plants.htm Vài Nét tổng quát trong 8 phần về thuyết Hormone thực vật   “nhửng kẻ ngốc không có hứng thú trong việc tìm hiểu, họ chỉ muốn phát biểu kiến của mình.” Châm ngôn 18: 2 NLT “Bất cứ điều gì tồn tại đều đã được đặt tên…” theo sách truyền đạo 6:10 NIV… Read More A Sketch of an 8 Part Plant Hormone Theory

Unicode-processing issues in Perl and how to cope with it

http://ahinea.com/en/tech/perl-unicode-struggle.html Các vấn đề về sử dụng mã Unicode trong Perl và làm thế nào để đối phó với chúng Perl 5.8+ đã hỗ trợ toàn diện cho Unicode và một loạt các bảng mã văn bản khác nhau. Nhưng vẫn còn nhiều người gặp khó khăn khi xử lý văn bản đa ngôn ngữ.… Read More Unicode-processing issues in Perl and how to cope with it