Fix Multiple Word Docs in 5 Minutes.doc

Original source: http://www.datamystic.com/wordpipe

     Sửa chửa cùng lúc nhiều tài liệu trên Word trong vòng 5 phút!

Sửa các liên kết bị hỏng và có thể tìm kiếm/thay thế trên toàn bộ các tài liệu MS Word rộng lớn.

 

wordpipe_boxWordPipe Search and Replace for Word – WordPipe Tìm kiếm và Thay thế cho Word là một công cụ dễ sử dụng dùng để tìm kiếm và thay thế cụm từ trên các tài liệu Microsoft Word một cách hoàn toàn tự động

(Microsoft Word (2016, 360, 2013, 2010, 2007, 2003, XP)
Microsoft® Windows® 10, 8, 7, Vista®, 2012/2008/2003 Server, XP x32 and x64

 • Sửa chữa các liên kết bị hỏng bằng cách di chuyển các siêu liên kết Microsoft Word khi bạn đổi tên file trên máy chủ.
 • Dịch file bằng cách áp dụng danh sách khổng lồ các văn bản tìm kiếm/thay thế viết sẵn.
 • Tìm và thay thế các logo cũ, tên, địa chỉ và số điện thoại đã quá hạn.
 • Cập nhật các QMS kém hấp dẫn và các khuôn mẫu quy trình nghiệp vụ.

(Nhập email để được Miễn phí 30 ngày dùng thử – Không cần yêu cầu thẻ tín dụng> xem trang gốc)

 

WordPipe được thiết kế như một công cụ chuyển giao đòi hỏi gần như không có sự can thiệp của người dùng, như bạn mong đợi, để di chuyển một số lượng lớn các file. Nó có thể xử lý một loạt vô số các lỗi của Microsoft Word, chẳng hạn như khởi động lại Microsoft Word để tránh các lỗi bộ nhớ. Nó cũng đối phó với sự đa dạng của các vấn đề về văn bản của bất kỳ công cụ nào, từ các văn bản có mật khẩu bảo vệ và các văn bản bị hỏng đến các tài liệu bị khóa SharePoint.

 

Để sử dụng WordPipe, chỉ cần thêm một danh sách các cặp tìm kiếm/thay thế, và đối với mỗi cặp, chỉ định nơi chúng có thể được tìm thấy trong các tài liệu. Sau đó bạn cho chúng biết các file để chúng xử lý – chính là như vậy đấy!

 

Còn 60 giây nữa thôi là bạn có thể sửa chữa các liên kết bị hỏng và các thông tin lỗi thời

Hơn 1.000 khách hàng hài lòng … xem thêm

Sử dụng nó cho những mục đích sau …

 

 • Chuẩn hóa việc thay đổi tên tập thể như số điện thoại của tổ chức bạn đang làm việc, địa chỉ, trang web hoặc CEO
 • Thực hiện hợp nhất củng cố máy chủ, nơi mà các liên kết tài liệu cần được cập nhật
 • Di dời tài liệu khi một máy chủ được đổi tên hoặc thay thế và tất cả các liên kết tài liệu Word cần cập nhật
 • Cập nhật các tài liệu để sử dụng trong các bản thảo Microsoft Namespace server
 • Chuẩn hóa các mẹo của tiêu đề
 • Chỉnh sửa kỹ thuật – Đánh dấu các từ và cụm từ dựa trên đặc điểm cố định
 • Thay đổi số phần hoặc SKU trên nhiều file
 • Loại bỏ chữ ký số hóa từ tài liệu trước khi chuyển đổi chúng sang định dạng PDF và đặt chúng lên web
 • Dịch tài liệu
 • Phát hiện những tài liệu Microsoft Word có mật khẩu bảo vệ (nếu gặp mật khẩu là khoảng trống – sẽ xuất hiện tab báo lỗi)
 • Chỉnh sữa tài liệu OCR (đã được quét).
 • Phát hiện các tài liệu ‘Tối mật’ đã được lưu sai thư mục (bằng cách xác định bảo mật nằm trong phần tiêu đề)
 • Sử dụng bộ phận tính thời gian của chúng tôi để xem có bao nhiêu thời gian bạn sẽ tiết kiệm được với WordPipe

 

Người dịch có thể sử dụng WordPipe để xác định nhiều cặp tìm kiếm/thay thế trong cùng lúc. Kiểm tra lời dẫn chứng của chúng tôi từ một <Người dùng rất hài lòng>

 

Lợi ích người dùng

 

 • Nhanh chóng!
 • Không có giới hạn về số lượng tài liệu xử lý – sử dụng nó trên toàn bộ file của server hoặc web server
 • Người dịch có thể nhập các danh sách tìm kiếm/thay thế từ Excel, CSV- hay file định giới bằng tab
 • Dễ dàng sử dụng với việc tích hợp trợ giúp trực tuyến
 • Ngoài việc hỗ trợ tất cả tùy chọn tìm kiếm và thay thế của Microsoft Word, WordPipe cung cấp nhiều hơn thế, chẳng hạn như các siêu liên kết, đánh dấu trang, tùy chọn thả xuống và nhiều hơn nữa.
 • Độc lập – không tích hợp trực tiếp với Microsoft Word để nó không làm mất ổn định thiết lập của bạn
 • Phân tích Báo cáo/Di dời trước siêu liên kết để có thể xác định các liên kết hiện có và những gì chúng sẽ được thay đổi (báo cáo đầy đủ chỉ có trong phiên bản đầy đủ)
 • Phiên bản Lite làm việc với các tài liệu nằm trên hệ thống nội vùng. Phiên bản Pro có thể làm việc với các tài liệu nội vùng, trên các File server hoặc NAS, các nhóm sách Novell v.v…
 • Lưu lại thời gian lần truy cập gần nhất cho việc tuân thủ chính sách duy trì dữ liệu.

 

Các tính năng

 

 • Hoàn toàn mới! Chấp nhận tất cả các phiên bản tiền nhiệm khi bắt đầu.
 • Làm nổi bật các tùy chọn khi thay thế.
 • Bây giờ có thể tìm kiếm và thay thế các siêu liên kết trong phần chú thích, ghi chú và nhận xét.
 • Bây giờ có thể tìm kiếm / thay thế các mẫu tài liệu.
 • Bây giờ có thể cập nhật số phiên bản ISO-9001.
 • Tìm kiếm và thay thế trong các tùy chọn thả xuống
 • Tìm kiếm và thay thế trong tên bookmark để đảm bảo tính thống nhất trên nhiều tài liệu.
 • Bây giờ có thể xử lý các vùng bị khóa – và khôi phục khóa sau khi thực hiện thay đổi.
 • Tìm kiếm và thay thế trong các tiêu đề và cuối trang của nhiều phần cùng lúc.
 • Tìm kiếm và thay thế bên trong text box, các shape và inline shape, và bên trong các nhóm hình và trong bảng.
 • Tìm kiếm và thay thế các siêu liên kết trong và địa chỉ của chúng.
 • Tìm kiếm và thay thế đường dẫn liên kết UNC
 • Tìm kiếm và thay thế bên trong mã vùng
 • Tìm kiếm và thay thế trong các thuộc tính cấu trúc trong tài liệu và các thuộc tính tùy chỉnh như tiêu đề, chủ đề, tác giả, Công ty v.v…
 • Tìm kiếm và thay thế đồ họa và logo công ty – xem các câu hỏi thường gặp
 • Tìm kiếm và thay thế trong mã Modules VBA – thậm chí nếu chúng được bảo vệ bằng mật khẩu.
 • Tìm kiếm và thay thế trong liên kết OLE và DDE
 • Chế độ Chỉ Tìm kiếm – rất tiện dụng cho việc phát hiện ra ở nơi nào việc thay thế sẽ xảy ra
 • Tuân thủ hoàn toàn bộ ký tự Unicode – Tìm kiếm và thay thế các bộ ký tự quốc tế (không giống như các sản phẩm cạnh tranh khác)
 • Cho phép các thay thế được dài hơn 255 ký tự (Microsoft Word hạn chế ở mức 255)
 • Tìm kiếm và thay thế với tất cả tùy chọn của các ký tự ví dụ như các ký hiệu (kết hợp các ký tự), các trường hợp ghép từ, chỉ thay thế toàn bộ các ký tự, giống như là, Tìm tất cả các dạng của từ
 • Làm việc với thư viện tài liệu Windows SharePoint Services, Office 365/mạng lưu trữ.
 • Tập tin có thể được xác định bởi thư mục (tùy chọn bao gồm cả thư mục con), bằng cách nhập một danh sách các file, hoặc bằng cách dán một danh sách tên tập tin.
 • Kiểm soát các loại tài liệu được sử dụng – vì vậy bạn có thể truy cập .doc, .rtf, .html, .htm, .dot, .txt, .asc, .ans, .wri, .mcw, .wpd, .wps hoặc bất kỳ loại tài liệu tùy chỉnh nào.
 • Có thể được tự động hoặc theo lịch trình thông qua dòng lệnh, và các thiết lập được lưu trong một định dạng XML dễ dàng chỉnh sửa hoặc tạo ra nó.
 • Xử lý các tài liệu có mật khẩu để mở hoặc sửa đổi.
 • Xử lý các tài liệu được bảo vệ – phục hồi các bảo vệ ban đầu sau khi thực hiện thay đổi.
 • Xử lý tài liệu mail merge.
 • Tài liệu chỉ có thể đọc có thể được truy cập hoặc bỏ qua.
 • Tài liệu được khuyên chỉ có thể đọc có thể được truy cập mà KHÔNG có sự can thiệp của người dùng.
 • Dễ dàng cài đặt/ ỡ bỏ cài đặt.
 • Con dấu ngày tháng và thời gian file ban đầu có thể được bảo tồn.
 • Không làm thay đổi các văn bản, trừ khi nó được người dùng thay đổi. Trong chế độ chỉ tìm kiếm, không có thay đổi nào được thực hiện.
 • Tất cả các thiết lập có thể được lưu lại và tái thiết lập sau này, cho phép bạn quản lý nhiều công việc khác.
 • Cơ sở sao lưu đầy đủ, và khả năng trở lại nếu kết quả không thể chấp nhận được.
 • Có con đường kiểm soát toàn diện khi hoàn thành, đăng nhập các tài liệu đã thay đổi, tài liệu không thay đổi và các văn bản lỗi.
 • Hãy coi chừng các sản phẩm giả giá rẻ.

 

Dịch vụ Microsoft SharePoint/Office 365/Mạng lưu trữ

 

Vâng! WordPipe giờ có thể trao đổi trực tiếp với các trang SharePoint.

 

Tư vấn

 

Chúng tôi gần đây đã giúp một khách hàng chuyển 198.000 Word, Excel và PowerPoint tài liệu sang định dạng Office 2007, sau đó chuyển đổi từ Tiếng Anh UK sang tiếng Anh US. Phần mềm này sử dụng một danh sách tìm kiếm/thay thế của 1.750 điều, và sử dụng <Gói máy chủ tìm kiếm và thay thế> trên Amazon EC2 cao cấp của Windows 2012 chẳng hạn. Đội ngũ <Tư vấn> của chúng tôi theo dõi quá trình từ đầu đến cuối.

 

Một vài hình ảnh xem thêm

word_replace.gif

Màn hình mặc định WordPipe (Click để biết thêm)

 

Dẫn chứng xem thêm

Zalo_ScreenShot_10_1_2016_1210578

 

Giải thưởng

 

Xem thêm

 • TextPipe sức mạnh ngành công nghiệp chuyển đổi văn bản, chuyển đổi, làm sạch và khai thác môi trường làm việc.
 • ExcelPipe tìm kiếm và thay thế trong bảng tính Excel.
 • PowerPointPipe tìm kiếm và thay thế trong các bài thuyết trình PowerPoint.
 • DataPipe Tìm kiếm và thay thế trực tiếp trong hồ sơ cơ sở dữ liệu.
 • ResumePipe nếu bạn cần làm sạch và truy cập email.

<Tải Về> <Mua Hàng>


Copyright © 1995-2016 DataMystic, Melbourne, AUSTRALIA  | EULA | Excel Search and Replace | Search and Replace | Find and Replace Tools

Advertisements