Itask

Original source: http://wiki.clean.cs.ru.nl/ITasks

 

ITasks


 

Hệ thống iTask (iTasks) là một bộ công cụ lập trình nhiệm vụ điều hướng cho các ứng dụng hỗ trợ công việc lập trình trong CleanItasks-logo

 

 

180px-Itasks2-gui

 

Với bộ công cụ này, các hệ thống tương tác có thể được chỉ định dùng tổ hợp combinators ở một mức độ rất cao khai báo phong cách monadic. Chương trình được xây dựng bằng cách kết hợp gõ ‘”tasks’. Những nhiệm vụ này tạo ra kết quả có thể được thông qua như là các tham số cho các nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ này được xây dựng bằng cách kết hợp các bước đơn theo trình tự hoặc song song. Từ thông số kỹ thuật iTask, hệ thống hỗ trợ quy trình làm việc dựa trên web thực thi được tự động tạo ra.

 

Phiên bản mới nhất với các tính năng:

 

  • Một API cao khai báo cho đặc điểm kỹ thuật của hệ thống tương tác cấu tạo các Task .
  • Tự động thế hệ của giao diện người dùng dựa trên web để nhập và cập nhật và hiển thị dữ liệu.
  • Kiên trì dữ liệu tự động
  • Đồng bộ hóa ngay lập tức tự động giữa các khách hàng khác nhau bằng cách sử dụng công nghệ html5 push.
  • Dễ dàng tạo ra JSON webservices
  • Một HTTP1.1 webserver dựng sẵn
  • Khuôn khổ lồng ghép Integration cho phổ biến client-side thư viện javascript (ví dụ bản đồ google map)

 

Mục Lục [Ẩn]

1 Cài đặc

2 Tài liệu tham khảo

3 Trình duyệt

4 Đọc thêm

 

Cài đặc


 

Tải về và giải nén phiên bản phát triển Clean Development Release. Nó chứa iTasks theo mặc định. Clean 2.4 không được hỗ trợ trong sự kết hợp với iTasks.

 

Người dùng Mac và Linux  cần phải chạy `make` trong thư mục giải nén trước khi muôn sử dụng hệ thống.

 

Tài liệu tham khảo


Tài liệu hướng dẫn của iTasks vẫn chủ yếu được thực hiện trong công trình khoa học (tìm iTasks trên các trang  Ấn phẩm).

 

Trình duyệt


Hệ thống iTask hoạt động với hầu hết các trình duyệt hiện đại. IE 9 là một ngoại lệ được biết đến, chúng ta đang làm việc dựa trên đó.

Sử dụng hệ thống iTask với Firefox có thể rất chậm. Điều này bị gây ra bởi một sự chậm trễ được thêm vào bởi Firefox cho tất cả các thao tác cho localhost. Có một số giải pháp và cách giải quyết:

 

  1. loại hình như url: about: config
  2. tìm kiếm cho v6, bạn sẽ thấy network.dns.disableIPv6
  3. chuyển đổi các giá trị của tham số này là True.

 

Tìm hiểu thêm


 

Advertisements