How to Subscribe to RSS Feeds

Original source: http://rss-tutorial.com/rss-how-to-subscribe-to-feeds.htm

 

Làm thế nào để Đăng ký Nguồn Cấp Dữ Liệu RSS Feeds wizard-creek


 

Sơ lược

 

Khi bạn chọn một trình đọc cấp dữ liệu RSS feed, là lúc để đăng ký vào nguồn cấp dữ liệu RSS.

Để đăng ký vào một RSS feed:

 • Thực hiện theo các hướng dẫn của trình đọc RSS feed của bạn. Mỗi trình đọc nguồn cấp dữ liệu RSS feed có một chút khác biệt.
 • Trên một trang web hoặc blog với một nguồn cấp dữ liệu (feed), tìm biểu tượng RSS hay nút, nhấp chuột trái, và xem nếu RSS Feed có thông tin để giúp đăng ký.
 • Trên một trang web hoặc blog với một nguồn cấp dữ liệu, tìm biểu tượng RSS hay nút, nhấp chuột phải, copy link location, và dán URL vào trình đọc RSS feed của bạn.
 • Trên một trang web hoặc blog với một nguồn cấp dữ liệu, tìm nút cho RSS Feed Reader cụ thể của bạn, click và làm theo hướng dẫn.

 

Chi tiết

Một trong những điểm yếu của RSS feed là không có phương pháp dễ dàng để đăng ký vào nguồn cấp dữ liệu. Không có một phương pháp “một cú nhấp chuột” để chọn một nguồn cấp dữ liệu RSS feed và đăng ký với nó.

 

Đăng ký vào nguồn cấp dữ liệu RSS feed là nhiệm vụ hướng dẫn chỉ tham gia vào quá trình sử dụng các trình đọc nguồn cấp dữ liệu (feed) RSS feed . Sau khi bạn đã đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu, các RSS feed Feeder cần hơn cả một tiến trình

 • Đọc mỗi nguồn cấp dữ liệu (feed) RSS,
 • Tìm bất kỳ mục nào mới,
 • Cung cấp từng hạng mục mới cho trình đọc RSS feed cho sự thích hợp trình đọc của bạn.

 

Làm theo các hướng dẫn trong trình đọc RSS feed Feed Reader của bạn.

 

Mỗi trình đọc RSS Feed có một chút khác biệt. Mỗi cái có một quy trình khác nhau để đăng ký vào nguồn cấp dữ liệu. Các hướng dẫn này thường rõ ràng.

 

Dưới đây là một số video mô tả quá trình cho đăng ký vào RSS Feeds.

 

Google Reader

Một đoạn video flash về việc làm thế nào để đăng ký vào RSS sử dụng Google Reader.

Làm thế nào để sử dụng RSS Feeds với Firefox

Sử dụng Firefox và các add-on có tên gọi Brief để Theo dõi RSS Feeds.

Làm thế nào để Đăng ký RSS Feed

Hướng dẫn chung về Làm thế nào để Đăng ký RSS Feed.


 

Tìm biểu tượng RSS hay nút và đăng ký.

 

Các trang web và blog có nguồn cấp dữ liệu muốn được bạn đăng ký. Họ cung cấp các nút như những người nhìn thấy dưới đây. Quá trình này là:

 

 • Nhấp chuột phải vào biểu tượng RSS hay nút.
 • Chọn Copy Link Location để sao chép địa chỉ URL của nguồn cấp dữ liệu.
 • Tới RSS Feed Reader của bạn.
 • Dán URL vào chương trình đọc Feed của bạn.

 

Tìm biểu tượng RSS hay nút, nhấp chuột trái, làm theo hướng dẫn, và đăng ký.

 

Các trang web và blog có nguồn cấp dữ liệu muốn được bạn đăng ký. Họ cung cấp các nút như những gì được nhìn thấy dưới đây. Click vào nút để xem các nguồn cấp dữ liệu RSS. Nhiều nguồn cấp dữ liệu RSS có chứa thông tin giúp với việc đăng ký.

 

Lưu ý: Các nút sau đều sống và trỏ đến các nguồn cấp dữ liệu RSS tham khảo cho bài hướng dẫn này. Các feed sử dụng một dịch vụ cung cấp thông tin về làm thế nào đăng ký.

 

live-bookmark

feed-icon

rss2

xml1

feedburner2

rss-20b.gif


 

Tìm biểu tượng RSS hay nút, nhấp chuột phải, và đăng ký.

 

Các trang web và blog có nguồn cấp dữ liệu muốn được bạn đăng ký. Họ cung cấp các nút như những gì được nhìn thấy dưới đây. Quá trình này là:

 

 • Nhấp chuột phải vào biểu tượng RSS hay nút.
 • Chọn Copy Link Location để sao chép địa chỉ URL của feed.
 • Tới RSS Feed Reader của bạn.
 • Dán URL vào chương trình đọc Feed của bạn.

 

live-bookmark

feed-icon

rss2

xml1

feedburner2

rss-20b

 

 

Lưu ý: Để cho phép bạn xem làm thế nào nó hoạt động, các nút bấm được “trực tiếp” và trỏ đến RSS Tutorial Change Log feed cho hướng dẫn này. feed này không có thông tin để hỗ trợ trong việc đăng ký.

 


 

Sử dụng các nút cho RSS Feed Reader của bạn.

 

Các trang web và blog có nguồn cấp dữ liệu RSS thường thêm nút có thề khiến cho nó dễ dàng đăng ký sử dụng các công cụ đọc RSS phổ biến .Nút cho một số trình đọc thường được hiển thị ở đây.

 

Nếu các quản trị web đã cung cấp một hoặc nhiều của các nút này, nhấn vào nút để đọc RSS feed của bạn và làm theo hướng dẫn. Đây có lẽ là cách dễ nhất để đăng ký, nhưng không phải tất cả quản trị web đều bao gồm các nút này.

 

 rss2

add-bloglines2

add-google-plus

add-myaol

add-mymsn

add-myyahoo2

add-newsgator

 

Lưu ý: Để cho phép bạn xem làm thế nào nó hoạt động, các nút bấm được “trực tiếp” và trỏ đến các feed RSS tham khảo cho bài hướng dẫn này.


Liên hệ | Chính sách bảo mật | Thay đổi Đăng nhập | Chứng Thực

Wizard Creek Consulting

225 Camelback Road # 252 | Pleasant Hill, CA 94.523

les.bain@wizard-creek.com | (925) 209-9483

Bản quyền © 2003 – 2016 Wizard Creek Consulting – Mọi quyền đã bảo lưu