Color Contrast Checker

link: http://webaim.org/resources/contrastchecker/

logo.png


Kiểm tra Đối chiếu Màu sắc

Trang chủ > Nguồn > Color Contrast Checker

Màu foreground #  lightenforeground | darkenforeground

Màu background: #  lightenbackground | darkenbackground

Hệ số tương phản: 8.59: 1

Văn bản thông dụng


 

WCAG AA: Pass

WCAG AAA: Pass

Mẫu: Tôi là một văn bản thông dụng

 

Văn bản lớn


WCAG AA: Pass

WCAG AAA: Pass

Mẫu: Tôi là một văn bản lớn

 

Lý giải


Chỉ cần đơn giản chọn hoặc nhập vào một màu nổi bật lên trên foreground và màu nền background trong RGB dạng thập lục phân (ví dụ, # hoặc # fd3 f7da39). Chọn sáng -lighten và tối- darken tùy chọn để thay đổi màu sắc một chút. Bạn có thể sử dụng bảng chọn màu sắc để thay đổi màu sắc hoặc thay đổi độ sáng.

 

WCAG mức 2,0 AA đòi hỏi một tỷ lệ tương phản là 4,5: 1 cho văn bản bình thường và 3: 1 cho văn bản lớn (từ 14 đậm hoặc lớn hơn, hoặc 18 hoặc lớn hơn). Mức AAA đòi hỏi một tỷ lệ tương phản của 7: 1 cho văn bản bình thường và 4,5: 1 cho văn bản lớn.

 

Bạn có thể nối thêm hay không? Fcolor = 0000FF & bcolor = ff0000 (giá trị hợp fcolor là màu nền trước foreground và giá trị bcolor là màu nền background) đến các URL của trang này để phân tích màu sắc trực tiếp từ một liên kết hoặc URL (liên kết ví dụ).

 

Javascript phải được cho phép và hỗ trợ.

 

Gợi ý: ColorZilla là một công cụ tuyệt vời cho việc trích xuất các giá trị màu từ bất kỳ phần của trang. Ngoài ra, WAVE có thể phân tích các tỷ lệ tương phản cho tất cả các thành phần của trang cùng một lúc. 

2015 WebAIM

Trung tâm cho người khuyết tật

Đại học bang Utah

6807 Old Main Hill

Logan, UT 84322-6807

435.797.7024

 

Advertisements