Robotics Laboratory

Robotics Laboratory

Department of Computer Science | Iowa State University

Trang chủ

Thành viên

Các nghiên cứu

Các xuất bản

Liên hệ

Chào mừng đến phòng thí nghiệm Robotics

Chào mừng bạn đến phòng thí nghiệm Robotics tại ISU! Chúng tôi là một nhóm tràn đầy nhiệt huyết chuyên điều tra các vấn đề cơ bản về robot với nỗ lực cho sự cân bằng giữa yêu cầu về lý thuyết và các diễn biến trên thực tế .

Các nghiên cứu của chúng tôi hiện nay tập trung vào các hiện tượng vật lý tác động và việc sử dụng nó trong các thao tác robot. Tác động xảy ra trong một giai đoạn ngắn mà trong suốt quá trình đó một lực tương tác rất lớn xảy ra với động năng lưu trữ, và rồi giải phóng hoặc chuyển giao từ một cơ quan này đến cơ quan khác. Các lực đẩy tới có thể được sử dụng để hoàn thành thử nghiệm nếu không sẽ khá khó khăn. Ví dụ như khi ta dùng búa đóng một cây đinh, làm nứt một quả trứng, mở một cửa sổ bị mắc kẹt, đánh một quả bóng tennis, vv… Một số mục tiêu trong đề tài nghiên cứu của chúng tôi: a) mô hình tính toán hiệu quả của sự va chạm cùng lúc của nhiều các mô hình cơ quan nghiêm ngặt; b) phát triển một mã nguồn mở tương tác mô phỏng đồ họa cho va chạm, cho cả hai mục đích nghiên cứu và giáo dục; c) tác động hoạch định trong một nhiệm vụ nhằm mang lại một số mong muốn chuyển động sau tác động của một vật thể; và d) tổng hợp một kế hoạch vận hành kết hợp hành động lực đẩy với những chuyển động động lực để chứng minh các kỹ năng chưa đạt được bởi các robot.

Các chủ đề và lĩnh vực nghiên cứu khác còn có:

  • Nắm bắt của các vật thể biến dạng
  • lập mô hình biến dạng
  • Các thuật toán hình học cho đường cong và mặt cắt
  • Nhận biết dạng xúc giác và xây dựng lại
  • Nội địa hóa và robot cảm biến
  • Tính toán hình học và lập mô hình
  • Lập kế hoạch và điều khiển cho robot sự khéo léo
  • Điều khiển phi tuyến và quan sát
  • Thao tác trên chuyển động học và động lực học
  • Xâm nhập giao diện người máy

Nếu bạn quan tâm đến bất kì chuyên mục nào nêu trên, hoan nghênh bạn tham gia vào chương trình nghiên cứu với chúng tôi và cùng làm một số nghiên cứu thú vị khác về robot.

Chúng tôi ghi nhận sự hỗ trợ hào phóng bởi Quỹ Khoa học Quốc gia ( National Science Foundation) thông qua các khoản trợ cấp sau:

Bất kỳ ý kiến, phát hiện, và kết luận, đề xuất trong tài liệu này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Quỹ Khoa học Quốc gia – National Science Foundation.

Original Article.